U s n e s e n í    č. 09/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 11.10.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 18.10.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.11.2023