U s n e s e n í    č. 11/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.12.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.12.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.01.2024