U s n e s e n í    č. 12/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 29.12.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 03.01.2024 (i elektronicky)
Sejmuto : 18.01.2024