U s n e s e n í    č. 1/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 17.01.2024
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 24.01.2024 (i elektronicky)
Sejmuto : 08.02.2024