U s n e s e n í    č. 2/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 14.02.2024
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 22.02.2024 (i elektronicky)
Sejmuto : 08.03.2024