U s n e s e n í    č. 3/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 13.03.2024
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 20.03.2024 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.04.2024