U s n e s e n í    č. 4/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 10.04.2024
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 18.04.2024 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.05.2024