U s n e s e n í    č. 5/2024

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.05.2024
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 22.05.2024 (i elektronicky)
Sejmuto : 06.06.2024