Pages

Obec dnes

 • Obec Skuhrov je tvořena dvěmi osadami, Skuhrovem a Huntířovem.
 • V současné době bydlí v obci 507 trvale žijících občanů ve 135-ti objektech. Kromě toho je 68 domů využíváno k rekreačním účelům.
 • V obci je základní škola včetně školy mateřské, družina mládeže a školní jídelna, pošta, prodejna smíšeného zboží, dvě sokolovny, dvě požární nádrže, které jsou v letních měsících využívány ke koupání, hostinec, kulečníkový klub a dva hřbitovy.
 • Přestože obec patří počtem obyvatel k těm malým, žije velmi intenzivním kulturním, společenským a sportovním životem, a to především díky tělocvičným jednotám v Huntířově a v poslední době i ve Skuhrově.
 • V budově TJ Sokol Huntířov nejen pravidelně cvičí zájemci všech věkových kategorií, ale intenzivně je provozován i tenis, stolní tenis, lední hokej, letní i zimní turistika a v poslední době zejména florbal. TJ Skuhrov se aktivně věnuje především běžeckému lyžování.
 • TJ Huntířov je též kulturním stánkem obce. Zájemci nejen z řad jejích členů navštěvují smíšený pěvecký soubor, který již řadu let úspěšně reprezentuje obec jak u nás, tak i v zahraničí. Velmi slibně se rozvíjí činnost loutkářského a ochotnického divadelního souboru. V budově sokolovny jsou každoročně úspěšně pořádány tradiční plesy, v průběhu celého roku se pak v obou částech obce konají mládežnické diskotéky a nejrůznější akce u příležitosti významných výročí. Nelze opomenout ani organizační zajišťování nejrůznějších letních i zimních aktivit pro děti, většinou za spolupráce se školou. V kulečníkovém klubu skuhrovské sokolovny se o víkendech schází nejen mládež, ale i ti starší k víkendovým posezením.
 • V zimním období jsou upravovány lyžařské stopy vytvářející okruh obcí, z něhož vybíhají upravené trasy (na Kopaninu, Dupandu (Alšovice) a po „Hamrštici" (Pěnčín) až na Černou Studnici.
 • V létě je možno využít cyklistické trasy obcí, osvěžit se koupáním v požární nádrži ve Skuhrově či v Huntířově, využít občerstvení v hostinci „U Jiráků" v Huntířově, o víkendu pak v Kulečníkovém klubu ve Skuhrově a pokračovat v jízdě přes Mukařov, Sněhov, Malou Skálu a dále až do oblasti Českého Ráje.
 • Na rozvoji kultury se nemalou měrou podílí i hojně navštěvovaná obecní knihovna, která nabízí čtenářům půjčování knih a časopisů, ale i možnost prohlídky fotoalb z historie obce. Zároveň je zde umožněn zájemcům i přístup na internet.
 • Spolehlivou oporou obce jsou členové Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kteří se podílejí nejen na požárních činnostech, ale jsou ochotni přiložit ruku k dílu vždy v případě potřeby.
 • Velkým přínosem je pro obec též práce základní a mateřské školy. Její prostory lákají děti kvalitním vybavením, velmi pěknou výzdobou, ale hlavně pestrou nabídkou nejrůznějších školních i mimoškolních činností.
 • A tak se nám všem společnými silami daří naši vesnici stále zvelebovat a po všech stránkách rozvíjet. Díky zajímavému kulturnímu, sportovnímu i společenskému životu a určitě i díky překrásné přírodě, která přímo vábí k poznání okolí, tu žijeme šťastně a spokojeně.

Nevěříte ? Přijeďte se podívat !