Pages

Elektronická podatelna

Dokumenty v elektronické podobě lze podat v úředních hodinách na Obecním úřadě. Případné dotazy lze odeslat na e-mailovou adresu ou-skuhrov@volny.cz.