Pages

Turistické informace

 • Špýchar (v horní části obce Skuhrov)
  • Po skončení napoleonských válek v r. 1813 byla v zemi velká neúroda. Nastala drahota a hlad. Chybělo především obilí, a to jak ke zpracování, tak i k setí. Tato svízelná situace zasáhla citelně obyvatele ve zdejším velmi chudém kraji. Aby se do budoucna zabránilo hladomoru, byl na gruntě jednoho z místních usedlíků vybudován v r. 1832 špýchar, který měl sloužit jako zásobárna obilí, hlavně v případě jeho nedostatku. Stavbu provedli robotníci, kteří museli zdarma dodat i potřebný stavební materiál. Obilím však špýchar zásoboval především maloskalskou vrchnost. V případě potřeby bylo sice půjčováno i poddaným, ti je však museli vracet v míře mnohonásobně větší.
   V pozdějších dobách sloužila stavba k ukládání sena a postupně přestávala být využívána vůbec.
   V dnešní době je už k vidění pouze jedna rohová část obvodových zdí.
 •  
 • Památný strom (ve Skuhrově, u „Klapandské cesty")
  • Lípa malolistá - nachází se na pozemku p.č. 155, u domu č.p. 26. Je stará 250 let, vysoká 26 m, její obvod činí 425 cm.
 •  
 • Kaplička v Huntířově (ve spodní části osady Huntířov, pod požární nádrží)
  • Kaplička v Huntířově
  • Doba jejího vybudování není přesně známa. Z dochovalých záznamů vyplývá, že finanční prostředky na její stavbu byly získány na základě veřejné finanční sbírky. Hlavními sponzory byli bratři Vilém a Václav Reinišovi. Její stavbou bylo podmíněno konání první pouti ve vsi. Vysvěcena byla v r. 1910 sv. Vojtěchu.