Pages

Prohlášení o přístupnosti webu

 • Naše webové stránky se snaží o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu i funkčnosti.
 • Snaží se dodržet v maximální možné míře důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) a metodiky konsorcia W3C.
 • Texty jsou definovány v relativních jednotkách - velikost lze upravovat pomocí vnitřních funkcí většiny webových prohlížečů. Funkčnost a obsluha stránek je navržena tak, aby stránky byly dostupné všemi prohlížeči, především však osobám se specifickými potřebami.
 • Struktura webu je vytvořena strukturálním HTML 4.01, grafická úprava pomocí kaskádových stylů (CSS).
 •  
 •  
 • Klávesové zkratky:
  • H ... Hlavní stránka
  • T ... Historie obce
  • O ... Obec dnes
  • L ... Územní plán
  • W ... Letecká prohlídka
  • Z ... Složení zastupitelstva
  • N ... Úřední hodiny
  • D ... Úřední deska
  • P ... Elektronická podatelna
  • U ... Usnesení zastupitelstva
  • V ... Obecní vyhlášky
  • R ... Obecní zpravodaj
  • M ... Základní a mateřská škola
  • J ... Tělocvičné jednoty
  • B ... Sbor dobrovolných hasičů
  • K ... Obecní knihovna
  • S ... Ostatní organizace
  • A ... Autobusové spojení
  • I ... Povinné informace