Pages

Složení zastupitelstva

 • Starosta:     Tomáš PAVLATA
  Místostarostka:     Mgr. Jiřina RYBÁKOVÁ
  Členové:     Mgr. Alena HALAMOVÁ
      Šárka KURFIŘTOVÁ
      Ing. Blanka KVOCHOVÁ
      Ing. Libor ŠIKOLA
      Ing. Miroslav ŠTĚPÁN

Finanční výbor

 • Předsedkyně výboru:     Mgr. Alena HALAMOVÁ
  Členové:     Ing. Miroslav ŠTĚPÁN
      Ing. Libor ŠIKOLA

Kontrolní výbor

 • Předsedkyně výboru:     Ing. Blanka KVOCHOVÁ
  Členové:     Šárka KURFIŘTOVÁ
      Ivo JAREŠ (není členem zastupitelstva)

Kronikář

 •     Ing. Blanka Kvochová
  Šárka Kurfiřtová