Pages

Složení zastupitelstva

 • Starosta:     Tomáš PAVLATA
  Místostarostka:     Ing. Blanka KVOCHOVÁ
  Členové:     Mgr. Alena HALAMOVÁ
      MUDr. Martin JÍRA
      Ing. Petr NOVOTNÝ
      Ing. Libor ŠIKOLA
      Ing. Miroslav ŠTĚPÁN

Finanční výbor

 • Předsedkyně výboru:     Mgr. Alena HALAMOVÁ
  Členové:     Ing. Libor ŠIKOLA
      Ing. Miroslav ŠTĚPÁN

Kontrolní výbor

 • Předseda výboru:     MUDr. Martin JÍRA
  Členové:     Šárka KURFIŘTOVÁ (není členem zastupitelstva)
      Ivo JAREŠ (není členem zastupitelstva)

Kronikář

 •     Ing. Blanka Kvochová
  Šárka Kurfiřtová

.........................................................................................................................

Jednací řád zastupitelstva Obce Skuhrov [PDF, 258 kB]