Pages

Ostatní organizece v obci

 • Zahrádkáři
  • neorganizovaní, každoročně pořádají výstavu svých výpěstků
 •  
 •  
 • Český svaz včelařů
  • Český svaz včelařů, základní organizace

  • Základní organizace sdružuje včelaře obcí Alšovice, Huntířov a Skuhrov. V době založení spolku totiž osada zvaná malý Huntířov patřila k obci Huntířov. Dnes tato osada už neexistuje – jedná se o západní okraj sousední obce Pěnčín – ale včelaři, kteří v této lokalitě hospodařili, zůstali členy základní organizace Svazu včelařů Huntířov a v průběhu let k nim přibyli další příznivci tohoto ušlechtilého koníčka z celých Alšovic.
  • Celá základní organizace má 18 členů a chová 109 včelstev, z toho ve Skuhrově a Huntířově na začátku roku 2006 hospodaří 11 včelařů, kteří chovají 64 včelstev. Předseda ZO Huntířov je v současné době př. Jiří Fabián z Huntířova.
  • Včelstva potřebují celoroční péči a práci a nejenom v době medobraní. Medobraní je pouze vyvrcholením celoroční včelařovy práce, kdy se ze včelstev vybírá květový (obvykle světlejší) a medovicový (tmavý „lesní“) med. Med produkovaný včelstvy na území naší obce splňuje náročné podmínky normy jakosti Českého svazu včelařů č. 1/1999 „Český med“.
   Nezastupitelná je role včel při opylování stromů, okrasných a užitkových rostlin, včetně příznivého vlivu na krajinotvorbu. Toho si jsou vědomi nájemci zemědělské půdy na území působnosti celé naší organizace a dosud hospodaří s maximální pozorností k zachování ekologické rovnováhy, včetně ohleduplnosti ke včelařským chovům.
 •  
 •  
 • Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
  • návštěvy při výročí narození u občanů starších 70 let
  • zlaté svatby
  • vítání občánků