Pages

Odpadové hospodářství

  • Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu platný od 1. ledna 2022
    Ceník TDO 2022

Harmonogram svozu:
  • Týdenní svoz nádob – probíhá vždy v pondělí
  • Čtrnáctidenní svoz nádob - probíhá vždy v pondělí každý sudý kalendářní týden
  • Kombinovaný svoz nádob
    • Letní svoz – probíhá od 1.5. do 31.10. běžného kalendářního roku vždy v pondělí každý sudý kalendářní týden
    • Zimní svoz – probíhá od 1.11. do 30.4. běžného kalendářního roku vždy v pondělí v lichý i sudý kalendářní týden

Ohlášení plátce poplatku: PDF, DOC

===============================================================================

Odpadové hospodářství obce Skuhrov

Odpadové hospodářství obce Skuhrov v r. 2021

===============================================================================

Půjčování štěpkovače

Podmínky půjčování štěpkovače