Pages

Aktuální informace

Projekt "Seniorská obálka"

21. únor 2020

Seniorská obálka usnadňuje řešení situaci, kdy se senior ocitne v tísni, ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Jedná se o tiskopis, kde senioři uvedou základní údaje o zdravotním stavu (alergie, nemoci, léky), kontakty na blízké osoby a kontakt na praktického lékaře. Důležitost údajů je odlišena barvami jako na semaforu. Vyplněný tiskopis se složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě v bytě, např. na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Seniorská obálka urychlí čas zásahových jednotek ZZS, HZS, PČR v případě potřeby a zefektivní i navazující nemocniční péči.

Souhrnné informace - viz tento odkaz I.C.E. karta
Leták „Co je Seniorská obálka“ - viz tento odkaz
Návod na vyplnění Seniorské obálky - viz tento odkaz
I.C.E. karta - viz tento odkaz
Seniorská obálka pro zrakově a sluchově postižené - viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a z držení psů

17. únor 2020

Odvoz komunálního odpadu na 1. pololetí 2020 (případně na celý rok) a poplatek z držení psů je třeba uhradit do 31.3.2020 buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce (č. účtu 5029451/0100 – var.symbol č.p., ve Skuhrově s předčíslím 2). Do zprávy pro příjemce uveďte – odpad + pes.

.........................................................................................................................

Svoz tříděného odpadu

17. únor 2020

Svoz tříděného odpadu se uskuteční v úterý 3. března 2020.
Žluté pytle (směsný plast), oranžové pytle (nápojové kartony), šedé pytle (drobný kovový odpad).
Naplněné a zavázané pytle je třeba dopravit ke stanovištím kontejnerů na PET lahve, papír a sklo.
Huntířov: autobusová točna, hasičská zbrojnice (u lípy), prodejna potravin, dřevěná bouda - Farma Pelikán
Skuhrov: hasičská zbrojnice, autobusová zastávka "U Machačků", dřevěná bouda - Farma Pelikán
Nedávejte do pytlů věci, které tam nepatří!

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.02.2020

17. únor 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Nabídka pracovního místa - Základní škola a mateřská škola Huntířov

20. leden 2020

Nabídka pracovního místa - Základní škola a mateřská škola Huntířov

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.01.2020

20. leden 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Sběr jedlých tuků a olejů

08. leden 2020

Od 1. ledna 2020 se sběr tříděného odpadu rozšiřuje o oddělené soustřeďování použitých jedlých tuků a olejů. Důvodem je zamezit jejich splachování do kanalizací, nesmí být shromažďovány ani s jinými biologicky rozložitelnými odpady, ani likvidovány formou kompostování. (Služba je určena pouze pro jedlé tuky a oleje, nikoliv pro motorové a tomu podobné oleje a tuky, které patří do nebezpečného odpadu).
V obci jsou umístěny tři sběrné nádoby (šedé popelnice) pro odkládání jedlých tuků a olejů - na odpadovém stanovišti v Huntířově u nástrojárny a u obchodu smíšeného zboží, ve Skuhrově u hřiště. Odpad se do nádob ukládá v dobře uzavřených plastových lahvích, nikoliv ve skleněných nádobách - hrozí jejich rozbití. Žádáme o respektování tohoto požadavku.

.........................................................................................................................

Povinné „čipování“ psů!

08. leden 2020

Povinné označování psů

Další informace viz příloha

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 30.12.2019

02. leden 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace občanům

02. leden 2020

Obecní úřad tímto informuje občany, že akce uskutečněná na území obce Skuhrov v roce 2019 s názvem "Opravy a zpevnění povrchů místních komunikací v obci Skuhrov" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č.2.1 - Podpora obnovy venkova.

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

19. prosinec 2019

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

.........................................................................................................................

Informace o změnách jízdních řádů (oblast Jablonecko)

19. prosinec 2019

Informujeme občany o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 15. prosince 2019. Pro oblast Jablonecka je přehled změn pod tímto odkazem.
Jízdní řády a další potřebné informace naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na webu http://www.iidol.cz/, dále jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.
Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád. Oproti minulým letům bude prodáván pro celou oblast Libereckého kraje. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 9. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na webu www.iidol.cz.)
Pro upřesnění upozorňujeme, že nově přidaný spoj ze Železného Brodu v 15,55 hod. jede pouze na autobusovou otočku v Huntířově u nástrojárny a zpět do Železného Brodu z tohoto stanoviště v 16,10 hod. Tento spoj byl přidán z důvodu dopravy dětí ze základních škol v Železném Brodě, které v důsledku odpolední výuky nestíhaly stávající spoje a musely tak využívat autobusy s výstupem ve Bzí a dále pokračovaly pěšky. Věříme, že toto řešení usnadní situaci nejen dětem samotným a jejich rodičům, ale že se stane další využívanou variantou pro cestování do Železného Brodu a zpět.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.12.2019

16. prosinec 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.11.2019

13. listopadu 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Slavnostní odhalení obecního znaku

09. listopad 2019

Slavnostní odhalení obecního znaku

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.10.2019

16. října 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

22. září 2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.09.2019

11. září 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 26.06.2019

03. červenec 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.05.2019

22. květen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.04.2019

15. duben 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2019

18. březen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.02.2019

18. únor 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.01.2019

21. leden 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2018

28. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.12.2018

19. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
platný od 1. ledna 2019 (POZOR, dochází k navýšení)

15. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.11.2018

12. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 31. října 2018

05. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.09.2018

19. září 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.08.2018

20. srpen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.06.2018

20. červen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.05.2018

10. květen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.04.2018

11. duben 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.03.2018

14. březen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.02.2018

14. únor 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2017

02. leden 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.12.2017

19. prosinec 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.11.2017

22. listopad 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.10.2017

11. říjen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.06.2017

14. červen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.05.2017

11. květen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.04.2017

12. duben 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.03.2017

08. březen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zpravodaj č. 1/2017

22. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.02.2017

08. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.01.2017

17. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2016

02. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.12.2016

14. prosinec 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.11.2016

14. listopad 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.10.2016

17. říjen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 21.09.2016

13. září 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.08.2016

03. srpen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.06.2016

16. červen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.05.2016

05. květen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.04.2016

13. duben 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.03.2016

18. březen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.02.2016

10. únor 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.01.2016

20. leden 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 13/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2015

30. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.12.2015

16. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.11.2015

16. listopad 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2015

14. říjen 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2015

09. září 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................