Pages

Aktuální informace

Usnesení č. 6/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 26.06.2024

08. červenec 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Výstava výpěstků

20. červen 2024

Výstava výpěstků

.........................................................................................................................

Charitativní sbírka 2024

20. červen 2024

V průběhu měsíců července a srpna pořádá Obecní úřad Skuhrov tradiční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Humanitární materiál je možno odevzdat v úředních hodinách OÚ nebo pošty do zasedací místnosti obecního úřadu od 1.7.2024 do 22.8.2024.
Žádáme o respektování požadavků uvedených níže.

Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici,
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří,
- obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou),
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti,
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové,
- menší elektrospotřebiče,
- hygienické potřeby,
- dětské potřeby (lahvičky, dudlíky, ...).

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
- nábytek,
- znečištěný a vlhký textil.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.05.2024

22. květen 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.04.2024

18. duben 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku školy

06. duben 2024

Zřizovatel Obec Skuhrov v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem ke dni 1. září 2024.
Podrobnosti viz příloha.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2024

20. březen 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.02.2024

22. únor 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 17.01.2024

24. leden 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 + informace k výběru poplatků

09. leden 2024

Ceník za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 + informace k výběru poplatků

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2023

03. leden 2024

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

21. prosinec 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.12.2023

21. prosinec 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.11.2023

16. listopad 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.10.2023

20. říjen 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Výzva společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s., k okleštění stromoví a jiných porostů z ochranného pásma nadzemního vedení elektrické energie

20. říjen 2023

Zveřejňujeme výzvu společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. k okleštění stromoví a jiných porostů z ochranného pásma nadzemního vedení elektrické energie.

Dále pak žádáme všechny vlastníky pozemků sousedících s místními komunikacemi na území obce Skuhrov, aby provedli okleštění a ořez stromoví, větví a jiných porostů, které zasahují nad zpevněné části těchto komunikací. S ohledem na zajištění bezproblémového průjezdu techniky provádějící zimní údržbu a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, nesmí do prostorů nad silnicemi zasahovat žádné větve, keře, apod. Tato povinnost pro vlastníky pozemků sousedících se silničními tělesy vyplývá ze silničního zákona č.13/1997 Sb. V případech, kdy budou hrozit výše uvedená nebezpečí a nebude zásah proveden vlastníkem pozemků, provede odstranění místně příslušný silničně správní úřad na náklady majitele pozemku.
Předem děkujeme za ochotu, pomoc v dané věci a pochopení.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.09.2023

13. září 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 21.06.2023

28. červen 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace o nově rozmístěných lavičkách na území obce

28. červen 2023

Informujeme Vás o nově rozmístěných vyhlídkových lavičkách na území naší obce. Protože krajinný ráz okolí nabízí krásné výhledy do různých částí obce a dále do sousedních krajů, snažili jsme se rozmístit lavičky tak, aby se u každé z nich otevřel jiný rozhled. Celkové umístění všech čtyř laviček dává dohromady příjemný vycházkový okruh okolo naší krásné obce.
Mapa vycházkového okruhu
Stanoviště jednotlivých laviček:
  1. Huntířov - nad "Jerdovkou"
Huntířov - nad Jerdovkou
  2. Skuhrov – "Alšovská" cesta pod hřbitovem
Skuhrov – Alšovská cesta pod hřbitovem
  3. Skuhrov – "Nácův" kopec pod vodojemem
Nácův kopec pod vodojemem
  4. Huntířov – na "Skřibu"
Huntířov – na Skřibu

Přejeme Vám krásné výhledy na pohodových procházkách :-).

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.05.2023

17. květen 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.04.2023

19. duben 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.03.2023

15. březen 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 27.02.2023

06. březen 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.02.2023

15. únor 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2023 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.01.2023

18. leden 2023

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 + informace k výběru poplatků

03. leden 2023

Ceník za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 + informace k výběru poplatků

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 30.12.2022

30. prosinec 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.12.2022

21. prosinec 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Změny v jízdních řádech autobusových linek s platností od 11.12.2022

11. prosinec 2022

S platností od 11.12.2022 dochází ke změnám v jízdním řádu autobusové linek Jablonecko - viz příloha.
Pro linku 842, která jezdí přes naši obec, zůstávají v platnosti všechny spoje beze změn, pouze ranní spoj č.5 zastavuje v Železném Brodě u Penny i pro nastoupení.

Změna jízdního řádu Jablonec n.Nisou-Maršovice-Skuhrov-Huntířov-Železný Brod - viz příloha.
Změna jízdního řádu Jablonec n.Nisou-Maršovice-Pěnčín-Alšovice-Železný Brod - viz příloha.
Změna jízdního řádu Jablonec n.Nisou-Dolní Černá Studnice-Pěnčín-Bratříkov-Železný Brod - viz příloha.

Kompletní přehled změn ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 11. prosince je k dispozici na webu: https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.

.........................................................................................................................

Informace z FÚ pro LK v souvislosti s obnovou katastrálního operátu a revizí katastrálního území

02. prosinec 2022

Zveřejňujeme informace z Finančního úřadu pro Liberecký kraj v souvislosti s obnovou katastrálního operátu a revizí katastrálního území.
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
Kontakty na územní pracoviště Finančního úřadu pro Liberecký kraj
Seznam katastrálních území s obnovou katastrálního operátu a revizí katastrálního území dokončenými v roce 2022
Informační leták - nové mapování
Informační leták - revize katastru nemovitostí

.........................................................................................................................

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku

26. listopad 2022

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku

.........................................................................................................................

Rozšíření a rekonstrukce VO v obci Skuhrov – II.etapa

26. listopad 2022

Obecní úřad Skuhrov tímto informuje občany, že akce realizovaná na území obce Skuhrov v roce 2022 s názvem "Rozšíření a rekonstrukce VO v obci Skuhrov – II.etapa" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu 2.1 – Program obnovy venkova.

.........................................................................................................................

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

26. listopad 2022

Zveřejňujeme výzvu společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s..
k okleštění stromoví a jiných porostů z ochranného pásma nadzemního vedení el. elektrické energie.

Dále pak žádáme všechny vlastníky pozemků sousedících s místními komunikacemi na území obce Skuhrov, aby provedli okleštění a ořez stromoví, větví a jiných porostů, které zasahují nad zpevněné části těchto komunikací. S ohledem na zajištění bezproblémového průjezdu techniky provádějící zimní údržbu a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, nesmí do prostorů nad silnicemi zasahovat žádné větve, keře apod. Tato povinnost pro vlastníky pozemků sousedících se silničními tělesy vyplývá ze silničního zákona č.13/1997 Sb. V případech, kdy budou hrozit výše uvedená nebezpečí a nebude zásah proveden vlastníkem pozemků, provede odstranění místně příslušný silničně správní úřad na náklady majitele pozemku.
Předem děkujeme za ochotu, pomoc v dané věci a pochopení.

.........................................................................................................................

Svoz tříděného odpadu

21. listopad 2022

Svoz tříděného odpadu se uskuteční v úterý 6. prosince 2022.
Žluté pytle (směsný plast), oranžové pytle (nápojové kartony), šedé pytle (drobný kovový odpad).
Naplněné a zavázané pytle je třeba dopravit ke stanovištím kontejnerů na PET lahve, papír a sklo.
Huntířov: odpadové hnízdo u nástrojárny, hasičská zbrojnice (u lípy), prodejna potravin, přístřešek ve dvoře Farmy Pelikán
Skuhrov: hasičská zbrojnice, autobusová zastávka "U Machačků".
Nedávejte do pytlů věci, které tam nepatří!

.........................................................................................................................

Zájezd na vánoční trhy v německém Bautzenu

21. listopad 2022

Obecní úřad Skuhrov ve spolupráci s CA Hasenkopf bude po dvouleté kovidové pauze opět pořádat oblíbený zájezd na vánoční trhy v německém Bautzenu. S ohledem na kapacitu autobusu je nutné si svá místa rezervovat předem, a to buď osobně v kanceláři OÚ Skuhrov, telefonicky na tel. 483 397 276, 773 577 888, nebo e-mailem na adrese starosta.ou-skuhrov@volny.cz.
Všechny potřebné informace naleznete v plakátu:
Zájezd na vánoční trhy v německém Bautzenu

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.11.2022

07. listopad 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

01. listopad 2022

Obecní úřad tímto informuje občany, že akce realizovaná na území obce Skuhrov v roce 2022 s názvem "Pořízení věcných prostředků požární ochrany" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

.........................................................................................................................

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 19.10.2022

31. října 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.09.2022

21. září 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Výstava výpěstků - výsledky

14. září 2022

Výstava výpěstků - výsledky

.........................................................................................................................

Změny v jízdních řádech autobusové linky s platností od 28.08.2022

29. srpen 2022

S platností od 28.08.2022 dochází ke změnám v jízdním řádu autobusové linek Jablonecko a Tanvaldsko - viz příloha.
. Změna jízdního řádu, která se týká naší obce - viz příloha.
Kompletní přehled změn ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 28. srpna je k dispozici na webu: https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.07.2022

18. červenec 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 22.06.2022

29. červen 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

29. červen 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Charitativní sbírka 2022

15. červen 2022

V průběhu měsíců července a srpna pořádá Obecní úřad Skuhrov tradiční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Humanitární materiál je možno odevzdat v úředních hodinách OÚ nebo pošty do zasedací místnosti obecního úřadu od 1.7.2022 do 25.8.2022.
Žádáme o respektování požadavků uvedených níže.

Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
- veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici,
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří,
- obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou),
- kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti,
- hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové,
- menší elektrospotřebiče,
- hygienické potřeby,
- dětské potřeby (lahvičky, dudlíky, ...).

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
- nábytek,
- znečištěný a vlhký textil.

.........................................................................................................................

Rally Bohemia 2022 - informace k uzavírce hlavní silnice

15. červen 2022

V příloze naleznete informace k uzavírce hlavní silnice v souvislosti s pořádáním automobilových závodů Rally Bohemia 2022, které se uskuteční na území naší obce dne 9.7.2022 v době od 9,00 – 19,00 hod. Mapu závodní trati naleznete v příloze.

.........................................................................................................................

Obnovení provozu boudy na skladování pytlů s odpadem

15. červen 2022

Bouda na skladování pytlů s tříděným komunálním odpadem v prostoru zemědělské farmy v Huntířově je již opět v provozu a pytle sem můžete odkládat.
Žádáme Vás, abyste do boudy odkládali pouze pytle na tříděný komunální odpad, tedy žluté na plasty z domácností, oranžové s nápojovými kartony a šedé s drobným kovovým odpadem. Nic jiného do boudy nepatří a svozová společnost nic jiného nenaloží. Všechny ostatní věci likviduje následně obec a tím se zvyšují náklady na likvidaci komunálního odpadu z domácností nám všem.
Děkujeme za pochopení a pomoc při zajištění čistého vzhledu naší obce.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 25.05.2022

02. červen 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Kotlíkové dotace

12. květen 2022

V příloze naleznete informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací. Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově. O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %. Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

.........................................................................................................................

Uzavření boudy na pytle s tříděným komunálním odpadem

12. květen 2022

Vážení občané, informujeme Vás, že bouda na pytle s tříděným komunálním odpadem v prostoru farmy v Huntířově je z důvodu opravy podlahy DOČASNĚ UZAVŘENA. O jejím opětovném zprovoznění vás budeme informovat na vývěskách, e-mailem a v obecním rozhlasu. Žádáme vás, abyste po dobu uzavření boudy neodkládali pytle v jejím okolí a nechali si je ve svých domácnostech – pravidelný svoz bude 7.6.2022. Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 27.04.2022

04. květen 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV

13. duben 2022

Dne 8. června se bude v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod konat seminář ke kotlíkové dotaci. Leták naleznete v příloze.
Seminář je určen všem žadatelům o kotlíkovou dotaci a cílem je nejen představit vyhlášený program, ukázat vyplnění a odeslání samotné žádosti, ale i informovat žadatele o celém procesu administrace až po závěrečné vyúčtování. Přijímání žádostí o dotaci bude dle programu odstartováno v červnu tohoto roku.
Podrobné informace ohledně vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV, jsou na webových stránkách https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-pripravuje-se-d454828.htm
V případě dotazů je možné využít „kotlíkovou“ telefonní linku 485 226 579, e-mail kotliky@kraj-lbc.cz a osobní konzultace v Liberci v kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese U Jezu 525/4 ve dnech pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin a úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 14:00 hodin.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.03.2022

21. březen 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 23.02.2022

02. březen 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Pomoc Ukrajině - sbírka

28. únor 2022

Pod níže uvedenými odkazy najdete informace k pořádaným sbírkám na pomoc válkou zasažené Ukrajině, do kterých je zapojena naše obec a obec Pěnčín.
Děkujeme všem, kteří se chtějí zapojit a pomáhat.

Humanitární sbírka na pomoc válkou zasažené Ukrajině
Sbírka základních potřeb a věcí pro ukrajinské ženy a děti

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 19.01.2022

26. leden 2022

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace k výběru poplatků za svoz komunálního odpadu

*02. leden 2022

V příloze zveřejňujeme informace k výběru poplatků za svoz komunálního odpadu z domácností od 1.1.2022.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2021

29. prosinec 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.12.2021

29. prosinec 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

29. prosinec 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Kotlíkové dotace

18. prosinec 2021

V příloze je k dispozici leták s informacemi o nových podmínkách kotlíkových dotací pro programové období 2021 - 2027.
MŽP pověří administrací kotlíkových dotací krajské úřady, které budou poskytovat dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Výměnu kotlů pro ostatní domácnosti spravuje Státní fond Životního prostředí v programu Nová zelená úsporám.
Jedním z požadavků výzvy v souvislosti se stanovením finančních prostředků pro jednotlivé kraje je předložení seznamu potenciálních žadatelů. Snahou Libereckého kraje je předložit MŽP co nejvíce projektů k financování a tím zajistit pro potenciální žadatele co nejvyšší finanční alokaci ke zlepšení kvality ovzduší v našem kraji.
Finanční podpora se bude týkat výměny starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj v rodinných domech. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % způsobilých výdajů s následujícími limity:
  - Plynový kondenzační kotel max. 100.000 Kč
  - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva max. 130.000 Kč
  - Tepelné čerpadlo max. 130.000 Kč
Žadatelem může být pouze vlastník (spoluvlastník) nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který má v nemovitosti bydliště a čistý příjem jeho domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč na jednoho člena domácnosti. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nedokládají příjmy a jsou oprávněnými žadateli.
Potenciální zájemci o kotlíkovou dotaci by měli kontaktovat dotační oddělení LK do konce roku 2021, a to z důvodu zápisu do seznamu, jež bude předložen MŽP a bude tvořit základ pro výpočet alokace pro Liberecký kraj. Využijte již zavedené kontakty kotlíkových dotací: e-mail: kotliky@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 579, https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

.........................................................................................................................

Nákup ochranných prostředků PO pro JSDH obce Skuhrov – informace pro občany

18. listopad 2021

Obecní úřad Skuhrov tímto informuje občany, že akce realizovaná na území obce Skuhrov v roce 2021 s názvem ,,Nákup ochranných prostředků PO“ byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.11.2021

15. listopad 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.10.2021

20. říjen 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Rozšíření a rekonstrukce VO v obci Skuhrov – informace pro občany

24. září 2021

Obecní úřad Skuhrov tímto informuje občany, že akce realizovaná na území obce Skuhrov v roce 2021 s názvem "Rozšíření a rekonstrukce VO v obci Skuhrov" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu č.2,1 – Program obnovy venkova.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.09.2021

22. září 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.07.2021

14. červenec 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 23.06.2021

30. červen

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.05.2021

12. květen 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.04.2021

23. duben 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informační letáky Finanční správy České republiky k dani z nemovitých věcí

23. duben 2021

Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021

.........................................................................................................................

Pravidla pálení biologického odpadu

15. březen 2021

Pravidla pálení biologického odpadu
Leták - jarní pálení bioodpadu

.........................................................................................................................

Antigenní testování v Železném Brodě

15. březen 2021

Od 5.3.2021 je možné se nechat testovat na COVID-19 i v Železném Brodě
Antigenní testování

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

27. únor 2021

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.
Seznam platných opatření viz tento odkaz.

.........................................................................................................................

Prodej respirátorů v kanceláři OÚ

26. únor 2021

V souvislosti s novým nařízením vlády ČR, které vstoupilo v platnost ze středy 24.2. na čtvrtek 25.2., o nošení respirátorů třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnické obličejové masky, nebo obdobného prostředku naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, Vám tímto nabízíme možnost zakoupení respirátorů ochranné třídy FFP2 za nákupní cenu 14,- Kč/ks.
Respirátory je možné zakoupit v kanceláři OÚ Skuhrov, a to vždy pouze v maximálním počtu 5ks na dospělou osobu a týden.
V příloze naleznete technický list nabízených respirátorů. Účelem této nabídky je eliminovat nutnost vaší návštěvy zdravotnických zařízení a lékáren pouze z důvodu zakoupení ochranných prostředků dýchacích cest a tím celkově snížit riziko přenosu nákazy v rizikových místech šíření nákazy.

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

24. únor 2021

Od půlnoci ze středy 24.2. na čtvrtek 25.2. vstoupí v České republice v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků na veřejně přístupných místech. Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének. Až do 28. února bude v tomto případě platit přechodná výjimka, která dočasně umožní i použití jiných ochranných prostředků.
Od půlnoci ze středy 24.2. na čtvrtek 25.2. začne platit také pro návštěvu obchodů, zdravotnických zařízení ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, cestování v prostředcích veřejné dopravy, ale také pro mezinárodní letiště, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy a motorová vozidla, pokud v nich pojedou lidé z více domácností, povinnost mít nasazený respirátor nebo alespoň dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky. Z těchto nařízení budou nadále platit výjimky pro zvláštní případy, například pro děti do 15 let.
Vláda na svém včerejším zasedání schválila také další prodloužení programu podpory zaměstnanosti Antivirus do 30.4.2021.
Bližší informace k novým nařízením vlády ČR v souvislosti s šířením koronaviru více viz www.vlada.cz.

.........................................................................................................................

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů

24. únor 2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Podrobné informace viz příloha.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.02.2021

17. únor 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace občanům - poplatky

16. únor 2021

Úhradu za odvoz komunálního odpadu na 1. pololetí 2021 (případně na celý rok), poplatek z držení psů a z hrobových míst je třeba uhradit do 31.3.2021, buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce (č. účtu 5029451/0100 – var.symbol č.p., ve Skuhrově s předčíslím 2). Do zprávy pro příjemce uveďte – odpad, pes, č. hrobu H. nebo č. hrobu Sk.

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

16. únor 2021

Vláda ČR na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupil dne 15. února v 00.00 hodin a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 28. února. Navazuje tak na nouzový stav, který skončil v neděli 14. února o půlnoci. Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám - více viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/.
V souvislosti s novým vyhlášením nouzového stavu došlo také k následující úpravě úředních hodin OÚ Skuhrov (plné znění viz příloha):
  PO 08,00 - 12,00   13,00 – 17,00
  ST 08,00 – 12,00   13,00 – 17,00

.........................................................................................................................

Lyžařské běžecké stopy

16. únor 2021

Aktuální mapa s vyznačením lyžařských běžeckých stop, které jsou aktuálně upraveny sněžnou rolbou.
Celý okruh měří cca 36 km z Huntířova na Maršovice, Dalešice, Pulečný, Kopaninu a zpět.
Mapa s vyznačením lyžařských běžeckých stop
Pokud se Vám bude v bílých stopách líbit a budete chtít jejich provozování podpořit, můžete poskytnout zcela dobrovolný finanční příspěvek v jakékoliv výši na jejich údržbu. V případě zájmu se můžete obracet na p. T. Pavlatu na tel. 773 577 888, popř. přímo na p. P. Pavlatu na tel. 731 515 715. Příspěvek lze také zaslat bankovním převodem na účet T.J.Sokola Huntířov vedeného pod č.ú.: 107-8911970207/0100 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte: Vaše jméno a příjmení – příspěvek na lyžařské stopy. Vybrané příspěvky vždy putují výhradně na úpravy stop, a pokud něco zbyde, Sokol je ponechává do rezervy na další roky.
Přejeme vám krásné sportovní zážitky v bílé stopě a mnoho kilometrů bez pádu.
Více zde: http://www.sokolhuntirov.cz/

Fotografie z trasy (obrázek v plném rozlišení se zobrazí po kliknutí na fotografii):
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu - úprava v souvislosti s novelou zákona o odpadech

28. leden 2021

Zveřejňujeme nový ceník odvozu a likvidace směsného komunálního odpadu z domácností pro rok 2021, který zahrnuje mírné navýšení cen v souvislosti s novým zákonem o odpadech a s ním spojeným zvýšeným poplatkem za skládkovné. Podle tohoto ceníku lze zaplatit za odpady pololetně, nebo na celý kalendářní rok podle velikosti nádoby a četnosti svozu.
Ceník TDO 2021

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2021 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.01.2021

20. leden 2021

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace k očkování proti COVID-19

15. leden 2021

Informujeme Vás, že Ministerstvo zdravotnictví v pátek 15. ledna v 8:00 spustilo pro vybranou skupinu populace nový centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19. Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web https://registrace.mzcr.cz/, https://crs.uzis.cz/ nebo telefonní linku 1221. S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři.
Níže uvádíme odkazy na internetové stránky s podrobným popisem, jak při registraci postupovat. Pokud by měl někdo s přihlášením k registraci potíže, nabízíme všem seniorům spadajícím do vymezené skupiny pomocnou ruku. V případě zájmu o pomoc nás kontaktujte na tel. 773 577 888.
V případě potřeby jsme schopni zajistit pro tuto vybranou skupinu seniorů po dohodě dopravu do místa očkovacího centra.
Očkovací centrum v jablonecké nemocnici má v současné době všechny termíny zaplněné a čeká se na novou dodávku vakcín. Rezervační systém je aktualizován vždy jednou za 24 hodin. Zaregistrovaným žadatelům o očkování tedy nezbývá nic jiného, než pravidelně sledovat rezervační systém až do doby, než nabídne nové termíny. Termín očkování je pak automaticky rezervován na oba termíny současně (1. termín +21 dní). Bude vám poskytnuto potvrzení rezervace. Změny termínu jsou možné v omezeném rozsahu, zejména z důvodu předpokládaného vytížení OČM a závislosti na dodávkách vakcín.

Odkazy s podrobným postupem registrace:
https://covid.gov.cz/situace/ockovani/chtela-bych-pomoci-s-registraci-na-ockovani-seniorovi
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-covid-19-koronavirus-krok-za-krokem-centralni-rezervacni-system.A210114_095156_domaci_lre

Všechny podrobné informace k očkování včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete pod tímto odkazem.

Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Daň z nemovitých věcí

11. leden 2021

V příloze jsou k dispozici informace k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v návaznosti na platná opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19.
Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/Informace-DNV-podani-danoveho-priznani-2021-11102.

.........................................................................................................................

Informace občanům

11. leden 2021

Vážení občané, připomínáme Vám, že do 31.3.2021 je třeba provést úhradu za odvoz odpadu (pouze na l. pololetí) a zaplatit hřbitovní poplatky a poplatky ze psů. Vše je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet obce č. účtu 5029451/0100. Hřbitovní poplatky lze zaplatit buď na jeden kalendářní rok nebo na pět let, tj. do r. 2025. Do poznámek uveďte – u odpadu jméno plátce a č. domu (ve Skuhrově s předčíslím 2), u hřbitovního poplatku Sk. Nebo H. (podle toho, na kterém hřbitově je hrob umístěn) a číslo hrobu, u poplatku za psa – pes.
Děkujeme za včasnou úhradu poplatků.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 30.12.2020

31. prosinec 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

24. prosinec 2020

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. ledna 2021. O jeho čtvrtém prodloužení rozhodla vláda ČR na mimořádném jednání ve středu 23. prosince 2020. Rozhodla rovněž o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž dojde v neděli 27. prosince.
Všechny podrobné informace naleznete pod odkazem https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-o-dalsich-30-dnu--prisnejsi-opatreni-zacnou-platit-od-27--prosince-185809/.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.12.2020

17. prosinec 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Rozšíření VO v obci Skuhrov - informace občanům

14. prosinec 2020

Obecní úřad Skuhrov tímto informuje občany, že akce uskutečněná na území obce Skuhrov v roce 2020 s názvem "Rozšíření VO v obci Skuhrov" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č.2.1 – Podpora obnovy venkova.

.........................................................................................................................

Covid-19 - usnesení vlády ČR ke čtvrtečnímu přechodu do třetího stupně PES včetně přehledů pro jednotlivé oblasti a aktivity

01. prosinec 2020

Aktuálně platná opatření jsou k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Usnesení vlády o přijetí krizových opatření
   - Matice opatření - průmysl a obchod
   - Matice opatření - školství
   - Matice opatření - kultura, bohoslužby
   - Matice opatření - sportovní aktivity

.........................................................................................................................

Rozsvěcení vánočních stromečků v obci

30. listopad 2020

S ohledem na současný stav a platná mimořádná opatření v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 budou v letošním roce rozsvíceny vánoční stromky v Huntířově i ve Skuhrově bez účasti veřejnosti. Stromečky budou rozsvíceny tuto středu 2.12.2020 v 17,00 hod., místo tradičního vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ Huntířov rozsvícení budou doprovázet koledy v obecním rozhlase. Děti přesto nepřijdou o již tradiční adventní kalendáře, neboť jim budou rozdány ve školce a škole.
Věříme, že i přes toto náhradní řešení probudíme vánoční atmosféru v naší krásné obci a s ohledem na uplynulé hektické dny plné zákazů a omezení, se nám všem podaří navodit tu správnou předvánoční pohodu a klid.

.........................................................................................................................

Covid-19 - omezení a opatření dle systému PES

30. listopad 2020

Česká republika přejde ve čtvrtek 3. prosince do třetího stupně protiepidemického systému PES. Na dalším postupu v rozvolňování epidemiologických opatření se shodla vláda ČR na mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020.
V příloze naleznete tabulku s vymezením všech omezení a opatření platných pro jednotlivé stupně protiepidemického systému PES.

.........................................................................................................................

ČEZ Distribuce - zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek od 1.1.2021

26. listopad 2020

Od 1.1.2021 dojde ke zrušení výlepu papírových oznámení k plánovaným odstávkám elektrické energie - viz https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/376.html
Každý ze zákazníků ČEZ Distribuce se může nechat informovat o plánované odstávce bezplatně e-mailem. Služba zároveň obsahuje možnost zasílat SMS v případě poruchy s odhadem času obnovení dodávky. Velká část z Vás již tuto službu využívá, neboť funguje již od roku 2018. Nyní registraci ještě více zjednodušili, aby si službu uměl nastavit doopravdy každý.
Nejčastější dotazy a odpovědi k nim a k této problematice naleznete i zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/otazky-a-odpovedi.html

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 18.11.2020

26. listopad 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Covid-19 - prodloužení nouzového stavu, aktuální krizová opatření

24. listopad 2020

Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti. Od pondělí 23 .11. 2020 ale dojde k několika dílčím úpravám. Dalšího rozvolnění se dočká i školství. Od 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia. Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

Aktuálně platná opatření jsou k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Krizové opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb
   - Krizové opatření - omezení provozu škol od 23.11.2020
   - Krizové opatření - omezení provozu škol od 25.11.2020
   - Krizové opatření - omezení provozu škol od 30.11.2020
   - Krizové opatření - zákaz volného pohybu osob
   - Krizové opatření - omezení činnosti orgánů veřejné moci a státních orgánů

.........................................................................................................................

Covid-19 - prodloužení nouzového stavu, aktuální krizová opatření

01. listopad 2020

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 2020.

Aktuálně platná opatření jsou k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu
   - Krizové opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb
   - Krizové opatření - určení škol k výkonu nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 letxxx
   - Krizové opatření - odměna provozovateli informačního systému datových schránek
   - Krizové opatření - výjimky ze zákazu provozovat svou provozovnu či živnost
   - Krizové opatření - omezení provozu škol
   - Krizové opatření - zákaz volného pohybu osob
   - Mimořádné opatření - povinnost preventivního testování pacientů a klientů vybraných sociálních zařízení
   - Usnesení vlády o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob

nebo na webu www.vlada.cz pod tímto odkazem.

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

27. říjen 2020

Aktuální nařízení vlády ČR a nová krizová opatření, která vstoupí v platnost ode dne 28.10.2020 od 0:00 hodin:
   - Krizové opatření - zákaz volného pohybu osob
   - Krizové opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Dále pak nabízíme pomocnou ruku všem občanům, kteří se vlivem karantény, pozitivního výsledku testu na COVID-19, nebo z jiných zdravotních důvodů dostali do situace, že si nemohou v současné době zajistit nákupy základních potravin a hygienický potřeb. Pokud se v takovéto situaci nacházíte, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: starosta.ou-skuhrov@volny.cz, nebo na tel. 773 577 888. Ve spolupráci s dobrovolníky a v rámci možností se Vám budeme snažit tyto nákupy opatřit dle nabídky sortimentu z místního obchodu, tj. zajištění základních potravin a hygienických potřeb.
Dále pak opět nabízíme bezplatné poskytnutí dezinfekce na ruce, roušek a nanofiltrů. Vše je bezplatně připraveno k vyzvednutí v kanceláři OÚ.
S ohledem na zvyšující se počet pozitivních případů koronaviru na území naší obce (v současné době 7 potvrzených případů) apelujme na striktní, důsledné a zodpovědné dodržování platných vydaných opatření vládou ČR. Jen společnými silami můžeme docílit toho, aby se naše životy vrátily co nejdříve do normálního režimu a my se mohli opět svobodně pohybovat podle svých představ.
Zároveň tímto děkujeme všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží pomoci svým blízkým, přátelům a všem potřebným. Máme velikou radost ze solidarity, která je v této nelehké době v naší obci patrná ve všech směrech.
Přejeme Vám všem mnoho sil, trpělivosti a především pevné zdraví. Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Uzavření provozu knihovny

27. říjen 2020

Informujeme všechny čtenáře, kteří navštěvují obecní knihovnu, že její provoz bude po dobu trvání nouzového stavu zcela uzavřen!!!
Paní knihovnice vás všechny srdečně zdraví a těší se na vás v lepších časech.
Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

23. říjen 2020

Aktuální nařízení vlády ČR a nová krizová opatření, která vstoupí v platnost ode dne 22.10.2020 od 6:00 hodin:
   - Krizové opatření - zákaz volného pohybu osob
   - Krizové opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb
   - Krizové opatření - omezení činnosti orgánů veřejné moci a státních orgánů

Aktuální nařízení vlády ČR a nové krizové opatření, které vstoupí v platnost ode dne 23.10.2020 od 0:00 hodin:
   - Krizové opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb

.........................................................................................................................

Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

15. říjen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2020

15. říjen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální informace

13. říjen 2020

Aktuální nařízení vlády ČR a nová krizová opatření, která vstoupí v platnost o půlnoci z úterý 13.10.2020 na středu 14.10.2020:
   - Mimořádné opatření - zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest
   - Krizové opatření - omezení hromadných akcí
   - Krizové opatření - péče o děti
   - Krizové opatření - omezení provozu škol
   - Krizové opatření - zajištění poskytování zdravotních služeb

Opět připomínáme možnost bezplatného poskytnutí roušek, nanofiltrů a dezinfekce na ruce. Pokud máte o tyto ochranné prostředky zájem, neváhejte se na nás obracet.

.........................................................................................................................

Dočasná úprava úředních hodin OÚ Skuhrov

10. říjen 2020

V důsledku nařízených krizových opatření dochází od pondělí 12.10.2020 k dočasné úpravě úředních hodin OÚ Skuhrov, podrobné informace naleznete v příloze.

.........................................................................................................................

Covid-19 - informace

10. říjen 2020

Nová krizová opatření, které schválila vláda ČR na svém mimořádném zasedání dne 8.10.2020, naleznete pod následujícími odkazy:
   - Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
   - Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
   - Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 9. do 11. října 2020
   - Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností od 12. října 2020
   - Krizové opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
   - Usnesení vlády k návrhu zákona o úpravách poskytování ošetřovného

Plně chápeme, že vydaná krizová opatření jsou velmi omezující a komplikují běžný život, aktivity a koníčky všem občanům nejen naší obce. Přesto Vás všechny tímto žádáme o důsledný přístup, toleranci a zodpovědnost při dodržování nařízených opatření. V nastalé situaci není prostor na posuzování, zda je, či není dané opatření smysluplné. V současné době je ve společnosti rozšířeno mnoho negativních a rozporuplných názorů ohledně koronaviru a nálada není ideální. Pojďme se přesto opět všichni semknout, zatnout zuby a společně zabojovat proti viru, který nám tolik obrátil naše životy naruby. Pojďme zabojovat, ať se můžeme v co nejkratší možné době opět setkávat při našich oblíbených aktivitách a volně se pohybovat podle svých představ.
Přejeme všem mnoho sil, pevné zdraví a výdrž :-)

A nebojte, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME :-)

.........................................................................................................................

Covid-19 - informace

02. říjen 2020

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda ČR na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020.
Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.
Vláda se zabývala i omezením školní docházky. Kabinet se shodl na tom, že školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou. Nebude se vztahovat na praktické vyučování a praktickou přípravu, individuální konzultace a zkoušky na vysokých školách a v případě víceletých gymnázií také na povinnou školní docházku. V ostatních krajích dochází k omezení provozu škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole nebudou dočasně součástí vzdělávání ani sportovní činnosti.
Příslušná usnesení vlády jsou v jejich úplném znění k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu
   - Usnesení vlády - přijetí krizového opatření

V této souvislosti opět připomínáme, že pokud máte zájem o dezinfekci na ruce, roušky, nebo nanofiltry, neváhejte se na nás obrátit. Těchto ochranných prostředků máme stále dostatek a rádi Vám je bezplatně poskytneme.

.........................................................................................................................

Covid-19 - mimořádná opatření

21. září 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavádí Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení.
S účinností od 17. září budou všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím textové zprávy nebo elektronickou poštou (e-mail). Ukládá jim to nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Doposud bylo možné takto sdělovat pouze negativní výsledek.
Nová mimořádná opatření jsou v jejich úplném znění k dispozici pod následujícími odkazy:
   - Mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
   - Mimořádné opatření, kterým se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy
   - Mimořádné opatření, kterým se omezuje činnost v provozovnách

Informační leták - roušky v ČR

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.09.2020

16. září 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

14. září 2020

Starosta obce Skuhrov podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje

  1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
        v pátek  dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
        v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místností zasedací místnost Obecního úřadu Skuhrov, Skuhrov, Huntířov 63, 468 22 Železný Brod pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech obce Skuhrov a Huntířov.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
  6. Voliči jsou povinni dodržovat veškerá hygienicko-epidemiologická opatření stanovená v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2 – desinfekci rukou, použití roušky nebo obdobného prostředku ochrany dýchacích cest, rozestupy, atd.

.........................................................................................................................

Covid-19 - mimořádná opatření (nošení roušek)

11. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.
Celé znění mimořádného opatření, které jasně vymezuje, kde jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné a kde ne, je v této příloze.

V této souvislosti Vás všechny žádáme o velice důsledné dodržování aktuálních mimořádných opatření, maximální odpovědnost a ohleduplnost k ostatním obyvatelům nejen naší obce, ale celé široké veřejnosti. Jednoduché pravidlo 3R - Ruce, roušky, rozestupy, nám všem pomůže opět nastartovat maximální prevenci k šíření epidemie koronaviru. Svým zodpovědným přístupem může každý z nás přispět k ochraně sebe i svých nejbližších. Není čas na hrdinství a dokazování, zda je, nebo není dané aktuální opatření smysluplné a dokonalé. Je čas soustředit se na maximální ochranu svého nejbližšího okolí a všech věkových skupin našich spoluobčanů, ať již doma, venku, v hromadné dopravě osob apod.
S ohledem na vývoj situace opět žádáme všechny naše "švadlenky", pokud budete mít k dispozici jakékoliv množství roušek, které budete chtít poskytnout potřebným, dejte nám vědět, rádi si je u Vás vyzvedneme. Dále připomínáme, že pokud máte zájem o roušky, nanofiltry, desinfekci na ruce, neváhejte se na nás obracet. V kanceláři OÚ si lze vše bezplatně vyzvednout.

Tomáš Pavlata, starosta obce

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2020

08. září 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zrušení svozu nebezpečných složek komunálního odpadu

29. srpen 2020

Informujeme Vás, že z důvodu prokázání hromadného výskytu pozitivních případů koronaviru COVID-19 ve společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., divize Jablonec nad Nisou, pod níž spadá naše území v rámci svozu všech složek odpadů z domácností, se nekoná plánovaný svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, který byl plánován na tuto sobotu 12.9.2020.
O novém termínu vás budeme včas předem informovat.
Děkujeme za pochopení.

.........................................................................................................................

Covid-19 - aktuální mimořádná opatření

4. září 2020

V níže uvedených přílohách jsou k dispozici aktuální usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením:
   - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání
   - mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

.........................................................................................................................

Úhrada za odvoz domovního odpadu na 2.pololetí 2020

29. srpen 2020

Úhradu za odvoz domovního odpadu na 2.pololetí 2020 proveďte bankovním převodem na účet OÚ Skuhrov (5029451/0100 KB Jablonec nad Nisou) nebo v hotovosti v úřadovně OÚ nejpozději do 30. 9. 2020. Výše poplatku je stejná jako v 1. pololetí.

.........................................................................................................................

Svoz tříděného odpadu

29. srpen 2020

Svoz tříděného odpadu se uskuteční v úterý 1. září 2020.
Žluté pytle (směsný plast), oranžové pytle (nápojové kartony), šedé pytle (drobný kovový odpad).
Naplněné a zavázané pytle je třeba dopravit ke stanovištím kontejnerů na PET lahve, papír a sklo.
Huntířov: autobusová točna, hasičská zbrojnice (u lípy), prodejna potravin, přístřešek ve dvoře Farmy Pelikán
Skuhrov: hasičská zbrojnice, autobusová zastávka "U Machačků"
Nedávejte do pytlů věci, které tam nepatří!

.........................................................................................................................

Letecký snímek obce

26. červen 2020

Připomínáme možnost pořízení leteckého snímku obce, který jsme nechali znovu po deseti letech zhotovit. Aktuální laminovaný letecký snímek naší obce o velikosti 40 x 30 cm v ceně 250,- Kč za kus je možné objednávat na e-mailu: starosta.ou-skuhrov@volny.cz, osobně v kanceláři OÚ, nebo na tel. 483 397 276. Objednávky budou přijímány do 14.8.2020. V příloze je k dispozici náhled leteckého snímku.

.........................................................................................................................

Změna tel. čísla provozovny České pošty v Huntířově

26. červen 2020

Nové telefonní číslo provozovny České pošty v Huntířově: 954 246 834.

.........................................................................................................................

Covid-19 - Mimořádná opatření – Liberecký kraj

26. červen 2020

S účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin vstupuje v účinnost momořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje (celé znění mimořádného viz příloha).
Povinnost nošení roušek platí pro:
  - návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních,
  - nákupy v lékárnách,
  - ve vybraných zařízeních sociálních služeb (platí i pro pracovníky v terénních sociálních službách).
Kompletní podrobné aktuální informace pro jednotlivé lokality ČR naleznete pod tímto odkazem.

V této souvislosti připomínáme, že pokud máte zájem o dezinfekci, nebo roušky, neváhejte se na nás obracet. Zatím máme všeho dostatek a rádi vám vše bezplatně poskytneme.

.........................................................................................................................

Covid-19 - Mimořádná opatření

26. červen 2020

Zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27. 7. 2020 do odvolání.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 24.06.2020

2. červenec 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Nové funkce obecního rozhlasu

9. červen 2020

Informujeme Vás, že byly spuštěny nové funkce obecního rozhlasu. Nově bude při spuštění sirén jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) slyšet houkání ze všech ampliónů na území obce. Další funkcí, která je pro Vás nově k dispozici, je možnost zopakování posledního hlášení. Pokud tedy nebudete rozumět hlášení, nebo nebudete v době hlášení doma, lze si nově vyslechnout obsah hlášení prostřednictvím telefonu. Stačí pouze vytočit tel. číslo 722 921 114 a rozhlasová ústředna vám přehraje poslední uskutečněné hlášení.
Věříme, že tato nová funkce bude dalším prostředkem pro dobrou komunikaci mezi obecním úřadem a vámi.

.........................................................................................................................

Výstava výpěstků z naší zahrádky

1. červen 2020

Výstava výpěstků z naší zahrádky

.........................................................................................................................

Územní plán - změna č. 2 (návrh, březen 2020)

01. červen 2020

Návrh změny č. 2 územního plánu obce viz příloha.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.05.2020

20. květen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Provozní doba České pošty

30. duben 2020

Informujeme Vás, že provozní doba úřadovny České pošty a.s. v Huntířově se od pondělí 4.5.2020 vrací do normálního režimu platného před vyhlášením nouzového stavu.

Pondělí 15,15 – 18,00 hod.
Úterý   8,30 – 11,15 hod.
Středa 15,15 – 18,00 hod.
Čtvrtek   8,30 – 11,15 hod.
Pátek 15,15 – 18,00 hod.

.........................................................................................................................

Veřejná sbírka na boj proti koronaviru

8. duben 2020

Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku na boj proti koronaviru.

V době vyhlášeného nouzového stavu vládou České republiky trvá v Libereckém kraji akutní potřeba nákupu ochranných a dezinfekčních prostředků, přístrojů a dalších pomůcek proti koronaviru COVID–19. Liberecký kraj proto zřídil speciální transparentní účet s názvem Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě! COVID-19. Finanční příspěvek mohou zasílat lidé na číslo účtu 1 277 277 277/0100. IBAN pro platby ze zahraničí je CZ58 0100 0000 0012 7727 7277.

„V krizovém fondu Libereckého kraje máme nyní na nouzový stav přes 35 milionů. Více než 19,5 milionu jsme již na nákup ochranných pomůcek vynaložili. Stále ale bojujeme s jejich nedostatkem. Chybí nám například dezinfekční prostředky a další potřebný materiál. Proto jsme vyhlásili tuto veřejnou sbírku. Chtěl bych poprosit všechny občany, ať už o symbolický příspěvek, nebo vyšší finanční dar. Pomůže to v této nelehké situaci nám všem. Účet je samozřejmě transparentní a lidé budou mít přehled o celkové vybrané částce. Za solidárnost všem předem velice děkuji.“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Rychlé zřízení účtu umožňuje zákon. Ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení jsou k tomu nutné důvody hodné zvláštního zřetele, jako je například akutní potřeba ochrany zdraví a života osob. Sbírkový účet je veden jako transparentní. Občan proto vyjadřuje souhlas se zveřejněním jména a zaslané finanční částky. Klienti Komerční banky budou mít tyto údaje uvedeny automaticky. Majitelé účtů u ostatních bankovních institucí, pokud chtějí zveřejnit své jméno, mohou jej napsat do zprávy pro příjemce. Liberecký kraj lidem na vyžádání vystaví potvrzení o přijetí finančních prostředků na sbírkový účet.

Aktuální vybraná částka bude zveřejněna zde.

Oslava

.........................................................................................................................

Pravidla pálení biologického odpadu

31. březen 2020

Vážení spoluobčané, členové hasičských jednotek, ať již profesionálních nebo dobrovolných, se v současné době věnují činnostem spojeným s ochranou zdraví občanů v rámci pandemie. Žádáme vás proto při pálení biologického odpadu o dodržování popsaných postupů tak, aby nebyly jejich činnosti omezovány zbytečnými zásahy u požárů, kterým je možné předejít.

.........................................................................................................................

Digitální informační karta COVID-19

19. březen 2020

V souvislosti s informováním ohledně dění k výskytu koronaviru byla spuštěna nová mobilní aplikace "Digitální informační karta", kterou nabízí Ministerstvo zdravotnictví. Na této kartě naleznete všechny důležité kontakty a informace v souvislosti s nákazou nemocí Covid-19 a vše potřebné ohledně instalace do vašich mobilních zařízení.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3a/2020 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2020

16. březen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.03.2020

11. březen 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Projekt "Seniorská obálka"

21. únor 2020

Seniorská obálka usnadňuje řešení situaci, kdy se senior ocitne v tísni, ohrožení zdraví nebo ohrožení života. Jedná se o tiskopis, kde senioři uvedou základní údaje o zdravotním stavu (alergie, nemoci, léky), kontakty na blízké osoby a kontakt na praktického lékaře. Důležitost údajů je odlišena barvami jako na semaforu. Vyplněný tiskopis se složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě v bytě, např. na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Seniorská obálka urychlí čas zásahových jednotek ZZS, HZS, PČR v případě potřeby a zefektivní i navazující nemocniční péči.

Souhrnné informace - viz tento odkaz I.C.E. karta
Leták „Co je Seniorská obálka“ - viz tento odkaz
Návod na vyplnění Seniorské obálky - viz tento odkaz
I.C.E. karta - viz tento odkaz
Seniorská obálka pro zrakově a sluchově postižené - viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.02.2020

17. únor 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.01.2020

20. leden 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Sběr jedlých tuků a olejů

08. leden 2020

Od 1. ledna 2020 se sběr tříděného odpadu rozšiřuje o oddělené soustřeďování použitých jedlých tuků a olejů. Důvodem je zamezit jejich splachování do kanalizací, nesmí být shromažďovány ani s jinými biologicky rozložitelnými odpady, ani likvidovány formou kompostování. (Služba je určena pouze pro jedlé tuky a oleje, nikoliv pro motorové a tomu podobné oleje a tuky, které patří do nebezpečného odpadu).
V obci jsou umístěny tři sběrné nádoby (šedé popelnice) pro odkládání jedlých tuků a olejů - na odpadovém stanovišti v Huntířově u nástrojárny a u obchodu smíšeného zboží, ve Skuhrově u hřiště. Odpad se do nádob ukládá v dobře uzavřených plastových lahvích, nikoliv ve skleněných nádobách - hrozí jejich rozbití. Žádáme o respektování tohoto požadavku.

.........................................................................................................................

Povinné „čipování“ psů!

08. leden 2020

Povinné označování psů

Další informace viz příloha

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 30.12.2019

02. leden 2020

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace občanům

02. leden 2020

Obecní úřad tímto informuje občany, že akce uskutečněná na území obce Skuhrov v roce 2019 s názvem "Opravy a zpevnění povrchů místních komunikací v obci Skuhrov" byla spolufinancována za pomoci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č.2.1 - Podpora obnovy venkova.

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

19. prosinec 2019

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

.........................................................................................................................

Informace o změnách jízdních řádů (oblast Jablonecko)

19. prosinec 2019

Informujeme občany o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 15. prosince 2019. Pro oblast Jablonecka je přehled změn pod tímto odkazem.
Jízdní řády a další potřebné informace naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na webu http://www.iidol.cz/, dále jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.
Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád. Oproti minulým letům bude prodáván pro celou oblast Libereckého kraje. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 9. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na webu www.iidol.cz.)
Pro upřesnění upozorňujeme, že nově přidaný spoj ze Železného Brodu v 15,55 hod. jede pouze na autobusovou otočku v Huntířově u nástrojárny a zpět do Železného Brodu z tohoto stanoviště v 16,10 hod. Tento spoj byl přidán z důvodu dopravy dětí ze základních škol v Železném Brodě, které v důsledku odpolední výuky nestíhaly stávající spoje a musely tak využívat autobusy s výstupem ve Bzí a dále pokračovaly pěšky. Věříme, že toto řešení usnadní situaci nejen dětem samotným a jejich rodičům, ale že se stane další využívanou variantou pro cestování do Železného Brodu a zpět.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.12.2019

16. prosinec 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.11.2019

13. listopadu 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Slavnostní odhalení obecního znaku

09. listopad 2019

Slavnostní odhalení obecního znaku

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.10.2019

16. října 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

22. září 2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.09.2019

11. září 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 26.06.2019

03. červenec 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.05.2019

22. květen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.04.2019

15. duben 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2019

18. březen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.02.2019

18. únor 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.01.2019

21. leden 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2018

28. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.12.2018

19. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
platný od 1. ledna 2019 (POZOR, dochází k navýšení)

15. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.11.2018

12. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 31. října 2018

05. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.09.2018

19. září 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.08.2018

20. srpen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.06.2018

20. červen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.05.2018

10. květen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.04.2018

11. duben 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.03.2018

14. březen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.02.2018

14. únor 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2017

02. leden 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.12.2017

19. prosinec 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.11.2017

22. listopad 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.10.2017

11. říjen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.06.2017

14. červen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.05.2017

11. květen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.04.2017

12. duben 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.03.2017

08. březen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zpravodaj č. 1/2017

22. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.02.2017

08. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.01.2017

17. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2016

02. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.12.2016

14. prosinec 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.11.2016

14. listopad 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.10.2016

17. říjen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 21.09.2016

13. září 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.08.2016

03. srpen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.06.2016

16. červen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.05.2016

05. květen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.04.2016

13. duben 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.03.2016

18. březen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.02.2016

10. únor 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.01.2016

20. leden 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 13/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2015

30. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.12.2015

16. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.11.2015

16. listopad 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2015

14. říjen 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2015

09. září 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky